ENERGYia Boilers, s.r.o.
parné a horúcovodné kotly s účinnosťou 96 a 97%

Technické poradenstvo

Technické poradenstvo vedúce k zvyšovanie efektívnosti energetických zariadení:   

          - posúdenie vhodnosti a spôsobu prevádzky existujúcich zdrojov energií,

          - návrh optimálnych zmien existujúcich zdrojov energii podľa charakteru odberu energií,

          - návrh nových optimálnych zdrojov energií podľa charakteru odberu energií.