ENERGYia Boilers, s.r.o.
parné a horúcovodné kotly s účinnosťou 96 a 97%

Návrh a výroba vysokoúčinných kotlov

Navrhujeme a vyrábame vysokoúčinné horúcovodné a parné kotly veľkých výkonov:

              - horúcovodné kotly s účinnosťou nad 97% s výkonom 5 až 100 a viac MWt, tlakom nad 10bar a teplotou nad 110°C,

              - parné kotly s účinnosťou nad 96% s výkonom 5 až 100 a viac t/h, tlakom do 13MPa a teplotou prehriatia do 540°C,

              - kotly na všetky druhy paliva vrátane kotlov na využitie odpadného tepla.