ENERGYia Boilers, s.r.o.
parné a horúcovodné kotly s účinnosťou 96 a 97%

Dodávky na kľúč

            Dodávky na kľúč:

            - to, čo v rámci technickej pomoci navrhneme, vieme v navrhnutom rozsahu, v cene a so všetkými garanciami aj                 dodať na kľúč.

            Referencie:

            - Skupina ENERGYia so svojimi pracovníkmi a partnermi realizovala alebo sa podieľala na realizácii nasledovných prác a                                    energetických diel: 

            - Poradenstvo a inžiniering (výber): VSŽ Košice, SCP Ružomberok, Transpetrol Bratislava, Cukrovar Dunajská                                                     Streda, Paroplyn Levice, Tepláreň Košice, Tepláreň Žilina, Volkswagen Bratislava, Slovnaft, Mesto Sliač, Mesto Levice. 

            - Rekonštrukcie a výstavba zdrojov tepla a pary (výber): fluidným spaľovaním  ENO, Paroplyn Biotika Slovenská Ľupča, Paroplyn KRPA                 Hostinné, Paroplyn SCP Ružomberok, Paroplyn Levice, Spaľovňa komunálnych odpadov Varšava, Plynový kotol České Budějovice                       (75t/h, 9,4MPa, 540°C), Plynofikácia teplárne Levitex Levice, Rekonštrukcia spaľovania a DeNOx kotlov Teplárne Přívoz MST                             Ostrava, čierne uhlie, Rekonštrukcia spaľovania a DeNOx tepláreň Chemes Humenné, hnedé uhlie, Tepláreň Žilina 75t/h,                                 9,45MPa, 540°C, Volkswagen Slovakia 45MWt, 80/140°C, 16bar.