ENERGYia, s.r.o.
parné a horúcovodné kotly s účinnosťou 96 a 97%

Kontakty

          ENERGYia, s.r.o. 

            - Nám. Šoltésovej 14, P.O.Box 178, 934 01 LEVICE,

            - OR OS Nitra, oddiel Sro, vložka 14811/N,

            - IČO: 356 60 448, IČ DPH: SK 2021851524,

            - Tel.: +421 36 6318 640, Mobil: +421 907 742 973,

            - E-mail: energyia@energyia.sk.